Tävlingsregler

Fisken skall vara spöfångad

Tillåtna fiskemetoder är spinn, mete, pimpel, trolling, flugfiske

Maximalt antal spön är 4 st aktiva per person vid samma fisketillfälle. Dvs. att du får aktivt använda 4 spön samtidigt när du t.ex. metar. Att aktivt använda 4 spön när du spinnfiskar ser vi som en omöjlighet men är givetvis tillåtet.

Almänna fiskeregler gäller.

Fisken skall vara krokad i munnen.

Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande lag

Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten

Tävlingsåret löper från 1/3 till 31/12

Fisk ska registreras senast 14 dagar efter fångst.

Fångstplats ska alltid anges.

Fisken ska vara fångad i ett vatten inom Västerviks kommun. Så länge en del av vattnet är inom kommungränsen är fiske tillåtet i hela vattnet.

Ett lag består av minst 2 och max 4 medlemmar.

Deltagande medlem kan ej byta lag under pågående tävlingsår, däremot går det bra att närsomhelst under året ta in nya medlemmar i laget så länge som maxantalet, 4 personer, inte överskrids.

Maximalt antal poänggivande fiskar är 4 per art och lag

Totalt är topp 20 fiskar i varje art poänggivande.

20 bonuspoäng delas ut till alla lag som lyckas fånga minst en fisk av varje art. Fiskarna måste vara poänggivande för att räknas.

Följande arter ingår i tävlingen:

Gädda, Abborre, Gös, Havsöring, Braxen, Mört, Rötsimpa,och Sik.

Alla fiskar tävlar med sin vikt, men det är obligatorisk att även ange längd på fisken. Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten (nolla vågen!)

Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på www.sportfiskarna.se